Els inicis (1990-1996)
El club Snafu neix a Sant Cugat, pels volts de 1990, com una escisió del mític club de rol A Sac! El club opera sobre tot al Casal de Cultura de Sant Cugat, i ja es juga al World in Flames (cinquena edició) o a l'Empires in Arms.
També es jugava DBM i DBA i el Club Snafu arriba a orgnitzar dos anys seguits un torneig de figures amb certa presència internacional.


La transició (1997-1998)
Al 1997, el club és una partida de World in Flames (Final Edition) en la rera botiga de la Goblin, la botiga de jocs de Sant Cugat. Encara es jugarà un parell de partides més al tercer pis de la Goblin de Sabadell i un Red Barricades a les golfes de un soci.


WiF - RB - SE (1998-2007)
La gran era de Snafu comença quan conseguim un local fixe al carrer Joan Maragall de Sabadell. Allà, encadenem varies partides de World in Flames, però la gran partida d'aquella época és un Scorched Earth que es uga des del 2001 fins al 2004... tres anys amb la mateixa partida!Teniem dues habitacions amb taules de jocs, però normalment es jugava en aquesta, una sola partida de club, tots en la mateixa. Jugar-sopar-jugar.


Hispafest (2004-2006)
La primera Hispafest va ser al 2004 a Logroño. No tenim registre gràfic de l'efemèride, però es va jugar l'escenari Fall Blau del Scorched Earth a sis mans.
Al 2005 i al 2006, l'Hispafest es va traslladar a Barcelona, aprofitant la festa d'Alpha Ares a les Cotxeres de Sants.
Absolutament mítica la partida de Wavell's War que es va muntar el 2005...